Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

Inicjatywa lokalna, będąca formą współpracy pomiędzy mieszkańcami a miastem, pozwala zrealizować ciekawe projekty. Jednym z nich jest malowanie płotu Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 13. W realizację zadania angażują się kolejne osoby.

Jak działania podejmowane w ramach inicjatywy lokalnej zmieniają oblicze miasta i wpływają na życie mieszkańców? Okazuje się, że dzięki tej formie współpracy mogą zostać zrealizowane zadania, dzięki którym znacznie bardziej estetycznie prezentują się niektóre elementy infrastruktury. Taki skutek przyniosła praca wykonana w ramach odświeżania płotu Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 13. Realizacja zadania wartego 2839 złotych (którego wnioskodawcą był Krzysztof Kłosek) przynosi wymierne i widoczne korzyści. Przyciąga też kolejne osoby, które chcą zaangażować się na rzecz miasta. Chętni do malowania mogą zgłosić się do MSP 13, gdzie otrzymają wszystkie niezbędne akcesoria. Akcja trwa do 31 lipca.

Czym jest inicjatywa lokalna? To nowy sposób na zaangażowanie mieszkańców miasta. Przypomina nieco prace społeczne. Pomysłodawcy, którzy chcą podjąć działania na rzecz szeroko pojętej społeczności lokalnej, mogą zgłosić chęć wykonania zaplanowanego przez siebie zadania i porozumieć się z miastem w celu jego realizacji. W maju 2019 r. Rada Miasta podjęła uchwałę dotyczącą inicjatywy lokalnej.