Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

Forum Rozwoju Biznesu zorganizowane w restauracji “Rezydencja” było okazją do omówienia spraw gospodarczych związanych ze współpracą pomiędzy samorządem lokalnym a przedsiębiorcami. W wydarzeniu wziął udział I Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Krzysztof Turzański.

Wydarzenie, którego organizatorem jest Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki przyciągnęło do Piekar Śląskich przedstawicieli samorządów, nauki i biznesu. Było okazją do wymiany cennych doświadczeń i nawiązania kontaktów biznesowych. I Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Krzysztof Turzański podczas inauguracji podkreślił, że Piekary Śląskie są dobrym miejscem dla inwestorów, o czym świadczą kolejne działania podejmowane na terenach inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie miasta. Zaznaczył równocześnie, że działają tu innowacyjne firmy, wśród których znajduje się Progresja prowadząca przedsięwzięcia związane z odnawialnymi źródłami energii i ochroną środowiska. Dostarcza przede wszystkim konstrukcje stalowe, części maszyn oraz – w oparciu o rozwijane usługi projektowe ― rozwiązania technologiczne wraz z ich kompleksową realizacją oraz współpracuje Polską Agencją Kosmiczną.

Wśród gości dzisiejszego wydarzenia znaleźli się Prezes EORG Michał Pomarański, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Tomasz Zjawiony, Ambasaor Luksemburga Conrad Bruch i Attache Węgier Zoltan Nyitral.