Rozpoczęło się głosowanie w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Biorący w nim udział mogą oddać głos na projekty realizowane zarówno na skalę miejską, jak i wojewódzką.

Na stronie internetowej Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego możliwe jest już oddanie głosu na projekty zaplanowane w jego ramach. Głosowanie odbywa się elektronicznie w dniach 12-30 listopada 2019. Do udziału w nim uprawnieni są wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego. Szczegółowe zasady dotyczące udziału w plebiscycie na realizację zadań opisano na stronie bo.slaskie.pl. Zgodnie z zawartymi tam informacjami:

Każdy głosuje raz i ma do dyspozycji 4 punkty – 1 punkt można oddać na zadania zgłoszone w puli wojewódzkiej, 3 punkty można oddać na zadania zgłoszone w pulach podregionalnych. Od głosującego zależy, czy odda 3 punkty na jedno zadanie, czy podzieli je na dwa lub trzy zadania.

Głosować w pulach podregionalnych można niezależnie od miejsca zamieszkania w województwie śląskim – np. mieszkaniec Bielska-Białej możne oddać głos na zadania zgłoszone w puli podregionalnej obejmującej powiaty częstochowski, kłobucki i myszkowski.

By przystąpić do głosowania należy kliknąć TUTAJ. Wśród projektów o zasięgu wojewódzkim znalazł się między innymi ten związany z budową bezpłatnego parkingu przy piekarskiej “urazówce”, o czym informacje zawarte zostały w artykule Przy “urazówce” powstanie bezpłatny parking? Głosowanie niebawem. Więcej na temat Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego napisano na stronie www.bo.slaskie.pl.