Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides prowadzi rekrutację osób chętnych do wzięcia udziału w akcji “Masz Głos!”, która skierowana jest do ludzi chcących wykazać się w miejscu swojego zamieszkania. Zapisy, jak informuje Stowarzyszenie, trwają.

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z siedzibą w Katowicach zachęca miejskich aktywistów do włączenia się w życie lokalnej społeczności. Poniżej prezentujemy treść ogłoszenia w myśl artykułu 241 Kodeksu postępowania administracyjnego:

Ruszamy z nową edycją akcji Masz Głos! Do końca września można zgłaszać się do niej przez formularz rejestracyjny. Udział w akcji jest całkowicie bezpłatny i otwarty dla osób oraz organizacji z całej Polski. Zapraszamy do akcji zaangażowanych lokalnie – zarówno tych, którzy będą stawiać pierwsze korki, jak i bardziej doświadczonych – organizacje, grupy nieformalne, rady młodzieżowe, rady seniorów, rady osiedla, szkoły, biblioteki, ośrodki kultury. Zapraszamy nowych, chętnych działać w Masz Głos i dotychczasowych uczestników!

W edycji 2019/2020 stworzyliśmy specjalny katalog przykładowych pomysłów na lokalne działanie, którymi można zainspirować się lub zaproponować własny pomysł. Nasi koordynatorzy pomogą w ułożeniu planu, nawiązaniu współpracy z pozostałymi mieszkankami, mieszkańcami, z samorządem, a przede wszystkim będą wspierać we wdrażaniu pomysłu w życie.

Jak działać lokalnie i na czym polega akcja mówimy na szkoleniach wojewódzkich, które przez cały wrzesień odbywają się we wszystkich województwach w Polsce. Szczegółowy haromonogram i formularze rejestracyjne publikujemy na stronie szkolenia wojewódzkie.

Przygotowaliśmy również materiały informacyjne i edukacyjne, związane z aktywnością lokalną i samorządem, które zawierają aktualne i przystępnie opracowane treści. Materiały można bezpłatnie pobierać ze strony biblioteka.

Dla zainteresowanych interaktywnym zdobywaniem wiedzy mamy webinaria. Najbliższe już 10 września – zapraszamy do zgłaszania się. W każdym kolejnym miesiącu będziemy proponować następne webinaria, odpowiadające na potrzeby tematyczne uczestników Masz Głos. Koordynatorzy akcji to eksperci tematów związanych z aktywnością lokalną, samorządem, prawem i z doświadczeniem trenerskim, więc ich webinaria zawsze maja praktyczny wymiar. Zastaw wszystkich webinariów jest tutaj.

Akcja Masz Głos jest ogólnopolska – działamy regionalnie, bo w każdym województwie jest koordynator/-ka, który/a może być w bezpośrednim kontakcie z uczestnikiem. Możliwe są wizyty studyjne, udział koordynatorki lub koordynatora w spotkaniach grupy mieszkańców z władzą i oczywiście wsparcie on-line (m.in. grupy Masz Głos na Facebooku, mail, What’s up, Messenger). Zobacz szczegółowy harmonogram akcji. Pierwszy bezpośredni kontakt z koordynatorem następuje do zarejestrowaniu się do akcji.

Jeśli znasz kogoś, kto może być zainteresowany udziałem w akcji, pobierz i przekaż mu ulotkę. Możesz też pobrać plakat o akcji i zawiesić w dobrze widocznym miejscu – Masz Głos jest skuteczny lokalnie!

Źródło: Maszglos.pl