Piekary Śląskie wysoko w rankingu programu
Piekary Śląskie zajęły wysoką pozycję w ogólnopolskim rankingu programu "Czyste Powietrze". Nasze miasto uplasowało się na 53. miejscu spośród 2162 gmin. To duży sukces, który świadczy o zaangażowaniu mieszkańców w poprawę jakości powietrza i warunków życia.

Program "Czyste Powietrze" – cel i znaczenie

Program "Czyste Powietrze" ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Jest to inicjatywa, która ma ogromne znaczenie dla zdrowia publicznego i środowiska. Dzięki wsparciu finansowemu, mieszkańcy mogą wymienić stare piece na bardziej ekologiczne oraz przeprowadzić niezbędne prace modernizacyjne w swoich domach.

Sukces Piekar Śląskich w rankingu

Piekary Śląskie znalazły się na 53. miejscu wśród 2162 gmin uczestniczących w programie "Czyste Powietrze". To imponujący wynik, który pokazuje, że mieszkańcy są świadomi problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza i aktywnie działają na rzecz ich rozwiązania. Na 5032 budynki jednorodzinne w mieście, do końca 2023 roku złożono 560 wniosków o dofinansowanie, co daje wskaźnik wynoszący 11,13%.

Porównanie z innymi gminami w województwie śląskim

Województwo śląskie może pochwalić się kilkoma gminami, które także osiągnęły wysokie wyniki w rankingu. Na przykład, Opatów znalazł się na 6. miejscu z wskaźnikiem 14,73%, a Wręczyca Wielka na 31. miejscu z wynikiem 11,88%. Inne gminy z naszego województwa, takie jak Radlin (34. miejsce, 11,79%) i Blachownia (44. miejsce, 11,48%), również osiągnęły bardzo dobre wyniki.

Program "Czyste Powietrze" – zasady i korzyści

Najnowszy ranking obejmuje aktywność gmin w składaniu wniosków o dofinansowanie w okresie od 1 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku. Liczba wniosków na wymianę źródła ciepła i/lub termomodernizację budynku jest odnoszona do liczby domów jednorodzinnych znajdujących się na terenie gminy, na podstawie danych z GUS. Program ten jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) we współpracy z gminami.

Gminy, które osiągnęły najlepsze wyniki, mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe, które pozwala na utworzenie i prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych oraz wynagrodzenie za złożone wnioski. To dodatkowa motywacja dla lokalnych władz i mieszkańców, aby aktywnie uczestniczyć w programie i dbać o jakość powietrza w swoim otoczeniu.

Podsumowanie i znaczenie dla mieszkańców

Wysokie miejsce Piekar Śląskich w rankingu "Czyste Powietrze" to powód do dumy i potwierdzenie, że nasza społeczność jest zaangażowana w walkę o lepsze środowisko. Działania podejmowane w ramach programu nie tylko poprawiają jakość powietrza, ale także wpływają na komfort życia mieszkańców. Warto kontynuować te wysiłki i zachęcać innych do udziału w programie, aby nasza gmina mogła stawać się coraz czystsza i bardziej przyjazna do życia.


Źródło: Urząd Miasta w Piekarach Śląskich