Premie remontowe dla wspólnot przy ul. Roczkowskiego
W Piekarach Śląskich zakończono kolejną ważną inwestycję w ramach termomodernizacji. Dzięki zaangażowaniu Wspólnot Mieszkaniowych oraz środków z Programu TERMO, budynki przy ul. Roczkowskiego 2-4 zostały poddane gruntownemu remontowi.
  1. Zakończono termomodernizację budynków przy ul. Roczkowskiego 2-4.
  2. Inwestycja finansowana z Programu TERMO.
  3. Zakres prac obejmował docieplenie ścian, wymianę okien i remont dachu.
  4. Wysokość premii remontowej wynosiła 25% całkowitych kosztów.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Roczkowskiego 2 uzyskała premię remontową w wysokości 308.035,13 zł na realizację projektu „Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy Ks. J. Roczkowskiego 2 w Piekarach Śląskich”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 829.118,42 zł. Natomiast Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Roczkowskiego 4 otrzymała maksymalną premię remontową w wysokości 311.435,40 zł, przy całkowitym koszcie zadania wynoszącym 835.903,06 zł.

Premia remontowa stanowiła 25% kosztów przedsięwzięcia remontowego i została wypłacona po zrealizowaniu inwestycji oraz jej rozliczeniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Środki te przeznaczono na spłatę części kredytu zaciągniętego w banku kredytującym inwestycję.

Zakres prac obejmował docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian cokołu, wymianę okien piwnicznych, remont balkonów, remont pokrycia dachu wraz z remontem kominów oraz remont wejścia do budynku. Dzięki tym działaniom, budynki zyskały nie tylko na estetyce, ale także na efektywności energetycznej, co w dłuższej perspektywie przyniesie oszczędności dla mieszkańców.

Projekt został zrealizowany w ramach Programu TERMO, którego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Wspólnoty Mieszkaniowe musiały najpierw uzyskać finansowanie inwestycji z banku komercyjnego współpracującego z BGK, a następnie składały wniosek o uzyskanie premii remontowej.

Zakończona termomodernizacja budynków przy ul. Roczkowskiego 2-4 jest kolejnym krokiem w ramach kompleksowej modernizacji Osiedla Wieczorka. Lokalni mieszkańcy mogą cieszyć się bardziej komfortowymi i energooszczędnymi warunkami mieszkaniowymi, co wpisuje się w szerszy plan poprawy jakości życia w naszym mieście.


Źródło: Urząd Miasta w Piekarach Śląskich