Zakochaj się w bezpieczeństwie
W Piekarach Śląskich zapanowała atmosfera troski o wspólne bezpieczeństwo - mieszkańcy mieli wyjątkową okazję, aby doskonalić swoje umiejętności w zakresie pierwszej pomocy. To wydarzenie nie tylko edukowało, ale również integrowało lokalną społeczność.
  • Pokaz udzielania pierwszej pomocy przed Urzędem Miasta.
  • Dzielnicowi ostrzegają przed oszustwami "na policjanta" i "pracownika banku".
  • Rozdawanie odblasków przez policjantów z wydziału ruchu drogowego.

W ostatnią sobotę, przed siedzibą Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich zorganizowano wydarzenie, którego głównym celem było podniesienie świadomości mieszkańców na temat bezpieczeństwa. Lokalne siły policyjne wraz z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz przedstawicielami Biura Zdrowia i Spraw Społecznych nieśli pomoc i wiedzę na wyciągnięcie ręki.

Specjalnie dla zgromadzonych, ekspertów z różnych dziedzin przygotowało się, aby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Osią wydarzenia było nauka udzielania pierwszej pomocy, gdzie każdy uczestnik miał okazję przećwiczyć masaż serca na fantomie. To nie tylko praktyczna umiejętność, ale również sposób na pokonanie barier i strachu przed działaniem w nagłych sytuacjach.

Policjanci z wydziału ruchu drogowego wykorzystali tę okazję, aby podnieść świadomość na temat bezpieczeństwa drogowego, rozdając odblaski i dzieląc się kluczowymi zasadami zachowania na drodze. Z kolei dzielnicowi skierowali swoje działania edukacyjne do seniorów, ostrzegając ich przed coraz częstszymi oszustwami metodą "na policjanta" czy "pracownika banku".

Wydarzenie to stało się nie tylko platformą edukacyjną, ale również miejscem spotkań i integracji mieszkańców Piekar Śląskich. Inicjatywy takie jak ta pokazują, jak ważne w naszej społeczności jest dbanie o wspólne bezpieczeństwo oraz zdrowie.


Źródło: Policja Piekary Śląskie