II Konkurs Młodzieżowego Wolontariatu

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 ogłasza II Konkurs Młodzieżowego Wolontariatu Miasta Piekary Śląskie. Już 5 grudnia 2023 roku zaprezentowany zostanie laureat tytułu “Młodzieżowy Wolontariusz Roku 2023”. Zachęcamy do zgłaszania do konkursu młodych osób zaangażowanych w działania na rzecz innych, współpracujących z Państwa placówkami i organizacjami lub w waszych lokalnych środowiskach. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 25.11.2023 r.
Cele Konkursu to: promowanie postaw społecznych, ukazanie różnorodności wolontariatu,podkreślenie dokonań wolontariuszy, docenienie wolontariuszy, zwrócenie uwagi na rolę, jaką pełnią wolontariusze wspierając organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, szerzenie idei wolontariatu oraz zachęcenia jak największej liczby osób do czynnego uczestnictwa w wolontariacie.
Konkurs organizowany jest we współpracy Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 z Młodzieżową Radą Miasta oraz Fundacją Europejski Instytut Outsourcingu i Fundacją Animus, które wspierają nasze miasto w realizacji zadań związanych z partycypacją młodzieży.