Piekarscy Strażnicy Miejscy obchodzili święto

29 września w sali kina “Zacisze” odbyły się obchody Święta Straży Miejskiej w Piekarach Śląskich. Wydarzenie w formie uroczystego apelu rozpoczęło się od złożenia meldunku Sławie Umińskiej-Duraj – Prezydent Piekar Śląskich przez Wojciecha Golasińskiego – Komendanta Straży Miejskiej. Była to też okazja do odznaczenia funkcjonariuszy oraz wręczenia awansów służbowych.

Oficjalna część obchodów Święta Straży Miejskiej rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Miasta Piekary Śląskie i odegrania hejnału miasta. Zaprezentowano też film podsumowujący ostatni rok działalności. Podczas dzisiejszej uroczystości awansowano strażników miejskich. Awanse otrzymali starszy specjalista Michał Zając na stanowisko młodszego inspektora oraz specjalista Dariusz Myrcik na stanowisko starszego specjalisty. Ponadto na scenie pojawili się również funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni docenieni za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, którym Prezydent Piekar Śląskich wręczyła nagrody. Byli to: Zastępca Komendanta – Maciej Klimaszewski, kierownik Referatu – Barbara Żydek, st. insp. Marek Gosek, st. insp. Damian Będkowski, st. specjalista Michał Zając, specjalista Dariusz Myrcik, specjalista Jarosław Słomian, mł. specjalista Tadeusz Trojnar, st. strażnik Wojciech Rogowski oraz Joanna Madeja, Wiktoria Kiczka, Eulalia Kalus i Grzegorz Nowakowski.

– Obchody Dnia Straży Gminnej są wyjątkową okazją, aby przekazać wszystkim Strażnikom Miejskim podziękowania za służbę na rzecz społeczności lokalnej. Jestem pełna uznania dla Waszej codziennej, trudnej, pełnej poświęcenia i oddania drugiemu człowiekowi pracy. Swoimi działaniami pokazujecie, że mieszkańcy Piekar Śląskich mogą Wam – Drodzy Strażnicy zaufać, bo nie pozostajecie obojętni na ludzką krzywdę. Niech to święto będzie okazją do podkreślenia Waszej roli, zaangażowania i wysiłku, jaki wkładacie w zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Gratuluję dotychczasowych dokonań. Życzę kolejnych sukcesów, spokojnej służby, wytrwałości, satysfakcji i zadowolenia z wypełnianych obowiązków, a także by zawsze dopisywało Wam zdrowie i siła ducha – powiedziała Sława Umińska-Duraj – Prezydent Piekar Śląskich.

W uroczystym apelu połączonym z obchodami Święta udział wzięli: Sława Umińska-Duraj – Prezydent Piekar Śląskich i Tomasz Wesołowski – Przewodniczący Rady Miasta.

Podczas święta nie mogło także zabraknąć przedstawicieli zaprzyjaźnionych służb mundurowych. Obecni byli: płk Krzysztof Szmyt – Komendant Wojskowego Centrum Rekrutacji w Chorzowie, ppłk Tomasz Krupiński reprezentujący 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach, ppłk SG Tomasz Muszyński – Komendant Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej, mjr SG Łukasz Dziadkowiec – Komendant Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach, ppłk SG Jarosław Szymanek – były Komendant Placówek Straży Granicznej w Katowicach – Pyrzowicach oraz Rudzie Śląskiej, insp. Paweł Dratwiński – Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich, bryg. Tomasz Dziechciarz – Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich, Angelika Wojciechowska – Komendant Straży Miejskiej w Siemianowicach Śląskich, Izabela Jaron – Komendant Straży Miejskiej w Chorzowie, Bogdan Bednarek – Komendant Straży Miejskiej w Świętochłowicach, Marek Partuś – Komendant Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej oraz Wojciech Krawczyk – prezes WOPR w Piekarach Śląskich.

Obecni również byli prezesi, dyrektorzy oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych jednostek i organizacji.

Liczymy, że święto było okazją do podkreślenia roli, zaangażowania i wysiłku, jaki Straż Miejska wkłada w zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.