Nagrody "Jaskółki 2023" dla piekarskich przedsiębiorców

W południe, 15 marca br. w Bytomskim Centrum Kultury rozpoczęła się uroczysta Gala “Jaskółki 2023”, w której uczestniczyła Sława Umińska-Duraj – Prezydent Piekar Śląskich na zaproszenie organizatora Centrum DZWONI w Bytomiu. Na gali zostali uhonorowani pracodawcy promujący zatrudnienie wspomagane osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wśród nagrodzonych znalazły się dwie firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne i działające w Piekarach Śląskich – są to: KFC Polska oraz Mc Donald’s Polska.

Na uroczystości pojawili się znamienici goście, między innymi Halina Bieda – Senator RP, Mariusz Wołosz – Prezydent miasta Bytomia, Jan Wroński – Dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON, Magdalena Pióro – Kierownik Centrum DZWONI, Anna Dziąsko – Przewodnicząca Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu, Katarzyna Kamińska-Gola – Dyrektor Bytomskiego Centrum Kultury.

“Jaskółki 2023” to nagrody przyznawane pracodawcom ze Śląska, którzy współpracując z Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI w Bytomiu, zatrudniają osoby z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy. Tym samym przyczyniają się do zwiększenia udziału pracowników z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym.

Podczas Gali zaproszeni goście premierowo obejrzeli film przygotowany przez Centrum DZWONI, w którym wypowiadali się pracodawcy przedstawiając, w jaki sposób zmieniły się i co zyskały ich przedsiębiorstwa, zatrudniając osoby z niepełnosprawnościami. Głos zabrali również sami niepełnosprawni pracownicy opowiadając o tym, jak pozytywnie na ich życie wpłynęła praca zawodowa.

Następnie zgromadzeni goście mogli wysłuchać dyskusji panelowej, w której uczestniczyli: psycholog Centrum DZWONI, podopieczni, przedstawiciele pracodawców oraz trenerzy – pracownicy Centrum, którzy pośredniczą i pomagają w zatrudnieniu oraz utrzymaniu zatrudnienia osobom niepełnosprawnym. Pracodawcy podkreślali, że są bardzo zadowoleni ze swoich pracowników, gdyż często wprowadzają do zakładu pracy uśmiech, są zadowoleni z wykonywanych obowiązków, punktualni, sumienni, dokładni oraz pracowici. Dla osób niepełnosprawnych zatrudnienie na otwartym rynku pracy jest bardzo ważne – to przede wszystkim możliwość usamodzielnienia się poprzez zarabianie, poznawanie nowych osób, doskonalenie się, próbowanie różnej pracy, w zależności od swoich umiejętności i predyspozycji oraz nauka czynności niezbędnych w życiu, np. gotowania, czy płacenia rachunków przez Internet.

Statuetki “Jaskółki 2023”, wykonane przez podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej bytomskiego koła PSONI, otrzymało w sumie 20 firm, w tym dwie działające na terenie miasta Piekary Śląskie: KFC Polska oraz Mc Donald’s Polska. Listy gratulacyjne i upominki wręczyła ich przedstawicielom Sława Umińska-Duraj – Prezydent Miasta. Cztery podmioty zostały w tym roku wyróżnione tytułami specjalnymi “Kamraty 2023”, tj.: Urząd Miejski w Bytomiu, Urząd Miejski w Katowicach, firma Jurex Irene Jurek Sp. z o. o. (prowadząca sieć restauracji Mc Donald’s) oraz Studio Kulinarne Fudio w Bytomiu.

W województwie śląskim około 130 osób z niepełnosprawnościami znalazło zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Gala była okazją do spotkania, podziękowań oraz zachęcania innych pracodawców do podobnych działań i wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Wszystkim nagrodzonym Laureatom serdecznie gratulujemy!