Nowy wzór policyjnych legitymacji służbowych

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje nowy wzór policyjnych legitymacji służbowych. Będą one ważne przez okres czterech lat, do 31 grudnia 2026 r. Stary wzór dokumentu obowiązywał od 2019 r. do końca grudnia 2022 r. Nowe legitymacje różnią się od poprzednich rozmiarem czcionki, sposobem rozmieszczenia nazw jednostek organizacyjnych. a przede wszystkim zabezpieczeniami dokumentu przed fałszerstwem. Szata graficzna została utrzymana w kolorze czerwono-niebieskim.

Legitymacja służbowa policjanta ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,6 x 53,98 x 0,76 mm, wykonanej z wielowarstwowego poliwęglanu, personalizowanej metodą grawerowania laserowego, zawierającej zabezpieczenia przed fałszerstwem: między innymi mikrodruki, tłoczenie powierzchni, napis wykonany optycznie zmienną farbą czy tzw. linie giloszowe, czyli cienkie, krzywe linie, zestawione w różnorodnych kombinacjach.

Awers nowego dokumentu posiada tło w kolorze czerwono-niebieskim. W jego prawej górnej części znajduje się wizerunek orła, a w górnej części napis “Policja”, poniżej którego znajduje się nazwa jednostki organizacyjnej policji, w której funkcjonariusz pełni służbę.

W lewej środkowej części na awersie legitymacji umieszczono zdjęcie policjanta, a w prawej środkowej części, na wysokości jego twarzy znajdują się pod sobą kolejno: gwiazda policyjna, numer legitymacji z trzyliterowym oznaczeniem serii oraz sześciocyfrową numeracją karty i data ważności dokumentu.

Z kolei na awersie w jego środkowej części umieszczono znak holograficzny (okrągły, transparentny hologram stylizowanego orła), a poniżej wizerunku twarzy policjanta numer identyfikacyjny, imię, nazwisko i stopień funkcjonariusza.

Na rewersie nowej policyjnej legitymacji znajduje się w górnej części tło w kolorze czerwono-niebiesko-czerwonym, w lewej górnej części tła napis dotyczący organu wydającego, w prawej górnej części dokumentu białe pole z widocznym, w zależności od kąta obserwacji wizerunkiem twarzy policjanta lub stylizowanymi literami RP, a w dolnej części na tle reliefowym w postaci napisu “Policja”, obszar zawierający dane przeznaczone do odczytu maszynowego.