Wsparcie dla piekarskich rodzin zastępczych

W trosce o dobro piekarskich rodzin zastępczych i umieszczonych w nich dzieci Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich organizuje spotykania grupy wsparcia, aby dzielić się doświadczeniami i otrzymać pomoc. Najbliższe zebranie z rodzicami zastępczymi odbędzie się 3 października w siedzibie przy ul. Bytomskiej 67 w Piekarach.

Uczestnictwo w spotkaniach umożliwia wymianę informacji, szukanie wspólnymi siłami rozwiązań w pojawiających się problemach opiekuńczo-wychowawczych oraz otrzymanie wsparcia emocjonalnego od osób, które również podjęły się sprawowania pieczy zastępczej.

MOPR zaprasza zainteresowane osoby do udziału w spotkaniach grupy wsparcia, które będą odbywać się raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Dziale Pieczy Zastępczej przy ul. Bytomskiej 67 (piętro II) w Piekarach Śląskich.

Terminy najbliższych spotkań:

– 03.10.2022r. godz. 10.00
– 07.11.2022r. godz. 10.00
– 05.12.2022r. godz. 10.00

Ponadto Dział Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich prowadzi akcję promocyjno-informacyjną, mającą na celu pozyskanie kandydatów na rodziców zastępczych.