Ankiety w sprawie Strategii Rozwoju Miasta <a href=Piekary Śląskie 2030+" />

Urząd Miasta Piekary Śląskie rozpoczął prace nad opracowaniem „Strategii Rozwoju Miasta Piekary Śląskie 2030+” oraz wyznaczeniem obszarów problemowych (zdegradowanego i rewitalizacji) do „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Piekary Śląskie do 2030 roku”. Prosimy o wypełnienie poniższych ankieta, na odpowiedzi czekamy do 22 października br.

Wypełniając ankietę oraz formularz zgłaszania uwag będą mieli Państwo wpływ na przyszłość i wybór kierunków rozwoju Piekar Śląskich oraz identyfikacji obszarów problemowych. Ankietę kierujemy odrębnie do mieszkańców, przedsiębiorców, a także do organizacji pozarządowych.

Wersje papierowe ankiet oraz formularza będą również dostępne w siedzibach Urzędu Miasta oraz placówkach kulturalnych znajdujących się na terenie Piekar Śląskich.

Zarówno ankiety, jak i formularz można wypełniać w terminie do 22 października 2022 roku.

Ankiety do wypełnienia dla poszczególnych podmiotów:

Dziękujemy za ich wypełnienie.