Piekarscy stróże prawa wzięli udział w doskonaleniu zawodowym dotyczącym posługiwania się bronią palną. Mundurowi w trakcie ćwiczeń musieli wykazać się szybkością, celnością i opanowaniem. Trening zawierał zarówno strzelanie statyczne, jak i dynamiczne.

Dzisiaj na terenie strzelnicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, mieszczącej się na terenie Katowickiego Oddziału Prewencji Policji piekarscy policjanci doskonalili swoje umiejętności strzeleckie. Trening zawierał kilka strzelań, w tym statyczne i dynamiczne ze zmianą postaw strzeleckich. Każde ze strzelań charakteryzuje się czymś innym. Dla przykładu strzelanie sytuacyjne charakteryzuje się koniecznością rozpoznania celu i podjęcia decyzji o oddaniu strzału. W trakcie strzelania policjant przemieszcza się z bronią gotową do strzału, zgodnie z zasadami taktyki. Podczas zajęć wykorzystuje się różne jednostki broni będące na wyposażeniu policji. Nie tylko policjanci muszą dobrze strzelać. Policjantki nie mają w tym zakresie taryfy ulgowej. Szkolenia odbywają się regularnie, zaliczyć je musi każdy stróż prawa.

  • naboje na teczce strzelań
  • Instruktor strzelań policyjnych
  • Policjanci podczas doskonalenia strzelań
  • Policjanci podczas doskonalenia strzelań na strzelnicy
  • Policjanci podczas doskonalenia strzelań
  • Policjanci sprawdzają swoje trafienia na strzelnicy