Kamienica Bytomska 159 na sprzedaż

Miasto Piekary Śląskie ogłasza postępowanie przetargowe dotyczące sprzedaży kamienicy Bytomska 159. Łącznie kompleks obejmuje trzy działki gruntowe, tworzące zwarty teren inwestycyjny o łącznej powierzchni 0,2591 ha. Budynek mieszkalno-użytkowy dysponuje powierzchnią zabudowy 341 m2 i powierzchnią użytkową 617,70 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości:
– 2.100.000 zł
– zbycie nieruchomości następuje z uwzględnieniem ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.), przy czym: sprzedaż budynku następuje na warunkach określonych w art. 43 ust. 1 pkt 10 w/w ustawy i korzysta ze zwolnienia od podatku natomiast sprzedaż gruntu następuje zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy zgodnie z którym z podstawy opodatkowania w przypadku dostawy (sprzedaży) budynku lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli nie wyodrębnia się wartości gruntu,

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży nieruchomości

skomunikowanie nieruchomości:
– bezpośrednio od ul. Bytomskiej
stan postępowania:
– ogłoszono pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości: pełna treść ogłoszenia o przetargu.

Termin przetargu: 29 marca 2022 r., godz. 10.00
miejsce przetargu: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, sala 207

Termin wpłaty wadium: 23 marca 2022 r., wysokość wadium: 210.000 zł

MAPA nieruchomości – SIP Miasta Piekary Śląskie.

Szczegółowe informacje:
Wydział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miasta Piekary Śląskie
ul. Bytomska 92, 41 – 940 Piekary Śląskie
pokój 212, tel. 32 77 61 457