Modernizacja ciepłowni MPEC

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Piekarach Śląskich w 2023 r. zrealizuje inwestycję wartą ponad 14 mln. zł. W przyszłym roku zaczną funkcjonować nowoczesne kotły kogeneracyjne, które zastąpią lub odciążą istniejące kotły węglowe. Dotacja na modernizację systemu ogrzewania pochodzi z Funduszy Norweskich i wyniosła prawie 6,2 mln zł.

Inwestycja pozwoli zmniejszyć zużycie węgla o ponad 3000 ton rocznie – z 24 869 ton w 2022 roku do 21 676 ton w 2024.

W ciepłowni Julian-Ziętek obecnie pracuje 7 kotłów węglowych. MPEC uruchomi dodatkowo dwa agregaty kogeneracyjne oparte na silnikach gazowych. Jeden z agregatów zostanie wpięty do istniejącej infrastruktury w budynku ciepłowni Ziętek. Drugi agregat zostanie podłączony do infrastruktury ciepłowniczej na terenie Urazówki, którą będzie głównym odbiorcą energii i wyprodukowanego ciepła. Inwestycja pozwoli zmniejszyć zużycie węgla z 19 361 ton w 2022 roku do 16 804 ton w 2024. To 2557 ton mniej rocznie.

W ciepłowni Andaluzja istnieją cztery kotły węglowe. Dwa z nich zostaną zlikwidowane, a zastąpi je agregat kogeneracyjny, który zostanie wpięty do infrastruktury budynku ciepłowni Andaluzja. Zmniejszenie zużycia węgla to kolejne 500 ton z 5322 ton w 2022 roku do 4872 ton w roku 2023.

W Kotłowni Kasztanowa zlikwidowane zostaną wszystkie trzy działające kotły węglowe, które zastąpią nowoczesne kotły na biomasę. Zużycie węgla ze 186 ton węgla spadną do 0 w 2023 roku. Zużycie biomasy planowane jest na 151 ton.

Dotacja z Funduszy Norweskich to 6,2 mln zł, pożyczka z tego samego funduszu to 6,8 mln zł, a pozostałe środki – 1,5 mln zł to wkład własny MPEC.

Głównym celem projektu w ramach obszaru programowego Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne jest poprawa efektywności energetycznej miejskich systemów ciepłowniczych w kierunku uzyskania przez nie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego oraz ograniczenie tzw. „niskiej emisji”, poprzez wsparcie procesu modernizacji systemów ciepłowniczych polegającego m.in. na wymianie źródeł ciepła i likwidacji indywidualnych źródeł ciepła.

Inwestycje wpłyną na ograniczenie kosztów. Na obniżkę cen raczej nie można liczyć, ale jeśli uda się zahamować ich wzrost to już będzie sukces. Problem wynika z gwałtownych podwyżek cen uprawnień do emisji CO2. Z poziomu 44 euro za tonę do 52 euro za tonę. MPEC spalający 25 tysięcy ton węgla rocznie, emituje do atmosfery 50 tys ton CO2. Za prawo do tej emisji musi zapłacić 12 milionów złotych. To odbija się na cenach ciepła. Dlatego koniecznie trzeba tą emisję ograniczać!