Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek ten dotyczy wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości (mieszkalnych oraz niemieszkalnych) posiadających źródło ciepła i spalania paliw do 1 MW. CEEB została uruchomiona przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Dzięki gromadzeniu danych o budynkach, każda gmina w Polsce będzie miała możliwość kreowania lokalnej polityki walki z zanieczyszczeniami powietrza.

Sposoby składania deklaracji:

a) w formie elektronicznej, czyli przez Internet – na stronie zone.gunb.gov.pl, za pomocą profilu zaufanego/bankowości elektronicznej/usługi e-dowód,
b) w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie lub złożyć osobiście w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92) w godz. pracy poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:00.

Czas przewidziany na złożenie deklaracji to:

  • 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji w przypadku nowych źródeł ciepła,
  • 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła już pracujących.

Pomoc przy wypełnieniu deklaracji można uzyskać kontaktując się z Referatem Gospodarki Komunalnej – pod nr telefonu 32 39 39 404 lub osobiście – ul. Bytomska 84, pokój nr 12.

Przesłanie danych jest obowiązkowe. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia będą groziły kary grzywny.

Dodatkowe informacje na temat CEEB oraz formularze deklaracji można znaleźć w materiałach zamieszczonych poniżej oraz na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Poniżej znajdą Państwo niezbędne materiały w tym:

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne
Klauzula informacyjna dotycząca deklaracji składanych w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
Instrukcja składania deklaracji dotyczącej źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych w formie elektronicznej.
Broszura informacyjna Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Pliki do pobrania

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne 0.23MB Format: pdf
Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne 0.25MB Format: pdf
Klauzula informacyjna dotycząca deklaracji składanych w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 0.03MB Format: pdf
Instrukcja składania deklaracji dotyczącej źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych w formie elektronicznej 2.19MB Format: pdf
Broszura informacyjna Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) 14.09MB Format: pdf