Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

Dzisiaj policjanci ruchu drogowego od godziny 6:00 prowadzą działania kontrolno-prewencyjne pn. „Prędkość”. Nadrzędnym celem działań jest zmniejszenie ryzyka powstawania wypadków poprzez egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości. Niemniej jednak policjanci zwracają uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

Zaplanowane działania mają charakter prewencyjny. Jednak kierujący, którzy nie będą stosować się do ograniczeń prędkości, a szczególnie ci, którzy będą tę prędkość rażąco przekraczać, muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Apelujemy do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zwalniali w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają szczególnej ostrożności. Taka wzmożona czujność niezbędna jest m.in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz skrzyżowań.

Pamiętajmy! Bezpieczna prędkość to ta dostosowana do natężenia ruchu, obowiązujących limitów prędkości, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni, własnych umiejętności.

  • Umundurowany policjant ruchu drogowego podczas pomiaru prędkości
  • Umundurowany policjant ruchu drogowego podczas kontroli drogowej
  • Pokrywa silnika pojazdy służbowego z logiem wydziału ruchu drogowego w tle umundurowani policjanci w kamizelkach odblaskowych
  • Zarejestrowany na urządzeniu Trucam pomiar prędkości pojazdu
  • Umundurowani policjanci ruchu drogowego w kamizelkach odblaskowych stojący obok radiowozów na punkcie kontrolnym
  • Umundurowany policjant ruchu drogowego dający sygnał do zatrzymania kierującemu pojazdem