Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 wraca do działań po feriach

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 wrócił do prowadzenia działalności po zakończonych feriach zimowych. Zajęcia odbywają się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. To również dobra okazja do wspomnienia o uczestnikach zajęć, których możemy zobaczyć w materiałach publikowanych w ramach Corona Multimedia Showcase.

Zajęcia w MDK 2 zostały wznowione w poniedziałek, 18 stycznia i będą odbywały się zgodnie z harmonogramem zajęć stałych (stacjonarnie) z zachowaniem dotychczasowych zasad bezpieczeństwa (dezynfekcja rąk, maseczki w „ciągach komunikacyjnych” placówki, obowiązek posiadania przez uczestników identyfikatorów, co równoznaczne jest z podpisaniem przez rodziców oświadczenia o współodpowiedzialności za bezpieczeństwo w placówce).

Zapraszamy i jednocześnie przyłączamy się do apelu o rozwagę, odpowiedzialność i przestrzeganie regulaminu uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych w MDK 2 podczas epidemii COVID-19, który dostępny jest na tablicy informacyjnej w holu placówki).

Co animatorzy przygotowali dla chętnych? zajęcia kreatywno-plastyczne, modelarskie i muzyczne (nauka gry na gitarze):

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie MDK 2 pod numerem telefonu 575 020 252.

Dyrekcja Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 poinformowała również o uczestnikach zajęć, którzy zaprezentowali swoją twórczość w ramach międzynarodowego projektu Corona Multimedia Showcase – Holiday Season 2020:

Więcej wykonań znajduje się TUTAJ.