Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

, 6 ankiet dostarczono osobiście do Punktu Informowania Mieszkańców w Urzędzie Miasta przy ul. Bytomskiej 84 oraz 1069 ankiet zostało wypełnionych na stronie www.piekary.pl. Łącznie oddano 1078 ważnych głosów. Podział głosów wśród osób, które podały płeć i wiek w metryczce przedstawia się następująco: 583 kobiety (54,3 % ogółu) i 491 mężczyzn (45,7 % ogółu) oddało swój głos, 292 osoby w wieku poniżej 30 lat (27,1 % ogółu), 634 osoby w przedziale 30-50 lat (59 % ogółu) oraz 150 osób w wieku powyżej 50 lat (13,9 % ogółu) oddało swój głos. Wyniki przeprowadzonych konsultacji przedstawiają się następująco: Pytanie 1. Pani/Pana zdaniem należy pozostawić bez zmian obecne zasady (zamknięte sklepy od 24 do 6, ograniczona gastronomia, dozwolony całodobowy handel alkoholem na stacjach paliw). Na powyższe pytanie udzielono 1059 odpowiedzi, z czego 420 głosów „tak” (39,7 %), 614 głosów „nie” (58 %) oraz 25 głosów „nie mam zdania” (2,3 %). Pytanie 2. Pani/Pana zdaniem należy znieść wszystkie ograniczenia w handlu i gastronomii (dozwolona będzie całodobowa sprzedaż alkoholu na wynos). Na powyższe pytanie udzielono 1062 odpowiedzi, z czego 516 głosów „tak” (48,6 %), 505 głosów „nie” (47,5 %) oraz 41 głosów „nie mam zdania” (3,9 %). Pytanie 3. Pani/Pana zdaniem należy ograniczyć tylko sprzedaż alkoholu na wynos w godzinach nocnych. Na powyższe pytanie udzielono 1061 odpowiedzi, z czego 427 głosów „tak” (40,2 %), 577 głosów „nie” (54,4 %) oraz 57 głosów „nie mam zdania” (5,4 %). Pytanie 4. Pani/Pana zdaniem należy zakazać sprzedaży alkoholu na wynos w wymienionych godzinach. Na powyższe pytanie udzielono 779 odpowiedzi, z czego 237 głosów „w godzinach 22.00 – 6.00” (30,4 %), 142 głosy „w godzinach 23.00 – 6.00” (18,2 %) oraz 400 głosów „w godzinach 0.00 – 6.00” (51,4 %). Pytanie 5. Pani/Pana zdaniem należy ograniczyć liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Na powyższe pytanie udzielono 1065 odpowiedzi, z czego 324 głosy „tak” (30,4 %), 648 głosów „nie” (60,9 %) oraz 93 głosy „nie mam zdania” (8,7 %). Biorąc pod uwagę powyższe wyniki przeprowadzonych konsultacji rekomenduje się przygotowanie projektu stosownej uchwały dot. godzin funkcjonowania handlu i usług oraz ograniczeń w sprzedaży alkoholu na terenie Piekar Śląskich. Zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr XXXV/436/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Piekary Śląskie, konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców. Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie www.piekary.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „konsultacje społeczne”. Ogłoszenie o konsultacjach wywieszono również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84. Ponadto prowadzona była kampania informacyjna o prowadzonych konsultacjach w postaci umieszczenia plakatów informacyjnych na terenie miasta oraz w budynkach Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84 i ul. Bytomskiej 92, a także poprzez umieszczenie informacji w lokalnej prasie („Przegląd Piekarski”, grudzień, nr 10/2020). W ogłoszeniu wskazano sposób, miejsce i termin zgłaszania opinii.", "Polish Female"); } };

Poznaliśmy wyniki konsultacji społecznych, które zostały przeprowadzone w dniach od 16 listopada do 30 grudnia 2020 r. w celu zebrania opinii na temat godzin funkcjonowania handlu i usług oraz ograniczeń w sprzedaży alkoholu na terenie Piekar Śląskich, w związku ze złożonym wnioskiem grupy radnych z dnia 30 października 2020 roku.

W wyznaczonym terminie konsultacji wpłynęły 3 ankiety pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 6 ankiet dostarczono osobiście do Punktu Informowania Mieszkańców w Urzędzie Miasta przy ul. Bytomskiej 84 oraz 1069 ankiet zostało wypełnionych na stronie www.piekary.pl. Łącznie oddano 1078 ważnych głosów. Podział głosów wśród osób, które podały płeć i wiek w metryczce przedstawia się następująco:

  • 583 kobiety (54,3 % ogółu) i 491 mężczyzn (45,7 % ogółu) oddało swój głos,
  • 292 osoby w wieku poniżej 30 lat (27,1 % ogółu), 634 osoby w przedziale 30-50 lat (59 % ogółu) oraz 150 osób w wieku powyżej 50 lat (13,9 % ogółu) oddało swój głos.

Wyniki przeprowadzonych konsultacji przedstawiają się następująco:

Pytanie 1. Pani/Pana zdaniem należy pozostawić bez zmian obecne zasady (zamknięte sklepy od 24 do 6, ograniczona gastronomia, dozwolony całodobowy handel alkoholem na stacjach paliw).

Na powyższe pytanie udzielono 1059 odpowiedzi, z czego 420 głosów „tak” (39,7 %), 614 głosów „nie” (58 %) oraz 25 głosów „nie mam zdania” (2,3 %).

Pytanie 2. Pani/Pana zdaniem należy znieść wszystkie ograniczenia w handlu i gastronomii (dozwolona będzie całodobowa sprzedaż alkoholu na wynos).

Na powyższe pytanie udzielono 1062 odpowiedzi, z czego 516 głosów „tak” (48,6 %), 505 głosów „nie” (47,5 %) oraz 41 głosów „nie mam zdania” (3,9 %).

Pytanie 3. Pani/Pana zdaniem należy ograniczyć tylko sprzedaż alkoholu na wynos w godzinach nocnych.

Na powyższe pytanie udzielono 1061 odpowiedzi, z czego 427 głosów „tak” (40,2 %), 577 głosów „nie” (54,4 %) oraz 57 głosów „nie mam zdania” (5,4 %).

Pytanie 4. Pani/Pana zdaniem należy zakazać sprzedaży alkoholu na wynos w wymienionych godzinach.

Na powyższe pytanie udzielono 779 odpowiedzi, z czego 237 głosów „w godzinach 22.00 – 6.00”
(30,4 %), 142 głosy „w godzinach 23.00 – 6.00” (18,2 %) oraz 400 głosów „w godzinach 0.00 – 6.00” (51,4 %).

Pytanie 5. Pani/Pana zdaniem należy ograniczyć liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Na powyższe pytanie udzielono 1065 odpowiedzi, z czego 324 głosy „tak” (30,4 %), 648 głosów „nie” (60,9 %) oraz 93 głosy „nie mam zdania” (8,7 %).

Biorąc pod uwagę powyższe wyniki przeprowadzonych konsultacji rekomenduje się przygotowanie projektu stosownej uchwały dot. godzin funkcjonowania handlu i usług oraz ograniczeń w sprzedaży alkoholu na terenie Piekar Śląskich.

Zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr XXXV/436/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Piekary Śląskie, konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców.

Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie www.piekary.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „konsultacje społeczne”. Ogłoszenie o konsultacjach wywieszono również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84. Ponadto prowadzona była kampania informacyjna o prowadzonych konsultacjach w postaci umieszczenia plakatów informacyjnych na terenie miasta oraz w budynkach Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84 i ul. Bytomskiej 92, a także poprzez umieszczenie informacji w lokalnej prasie („Przegląd Piekarski”, grudzień, nr 10/2020). W ogłoszeniu wskazano sposób, miejsce i termin zgłaszania opinii.