Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

W dniu dzisiejszym w całym kraju celebrujemy Święto Wojsk Radiotechnicznych, które obchodzą w tym roku 70. rocznicę powstania. Jesteśmy dumni, że niezależnie od sytuacji stoicie na straży naszego bezpieczeństwa.

Wysoki prestiż Wojsk Radiotechnicznych to zasługa przede wszystkim ludzi, wielu pokoleń radiotechników funkcjonujących w nieprzerwanym dyżurze bojowym na straży polskiego nieba. Tych, którzy kładli podwaliny pod funkcjonowanie i rozwój struktur jednostek radiotechnicznych i tych, którzy pełnią służbę obecnie. Waszymi wspólnymi cechami są profesjonalizm, odpowiedzialność i zaangażowanie w służbie i pracy oraz duma z wspólnych osiągnięć.

Z okazji Święta Wojsk Radiotechnicznych, wszystkim żołnierzom, pracownikom wojska oraz weteranom służby składamy wyrazy szacunku i podziękowania za dobrą i bezpieczną realizację zadań.

Jednocześnie życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności w działalności służbowej, jak i w życiu prywatnym.

Tomasz Wesołowski Sława Umińska-Duraj
Przewodniczący Rady Miasta Prezydent Miasta
Piekary Śląskie Piekary Śląskie