Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

Szanowni Pracownicy Służby Zdrowia!

Z okazji przypadającego dzisiaj Dnia Pracownika Służby Zdrowia życzymy Państwu – Lekarzom, Pielęgniarkom, Położnym, Salowym i Pracownikom administracyjnym placówek medycznych – zdrowia i sił potrzebnych do niesienia pomocy pacjentom w czasie, gdy polskie społeczeństwo zmaga się z chorobą COVID-19 oraz realizacji wszystkich celów i satysfakcji z wypełniania ważnej misji społecznej. Życzenia te mają szczególny wydźwięk w tym trudnym czasie, kiedy stoją Państwo na pierwszej linii frontu zwalczania epidemii koronawirusa. Ryzykujecie dziś swoim zdrowiem i życiem, lecząc tych, którzy zmagają się z chorobą paraliżującą nasze codzienne funkcjonowanie. To wielka odpowiedzialność i wielkie wyzwanie, które podejmują Państwo z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem. Dziękujemy za włożony trud na rzecz mieszkańców naszego miasta i wszystkich Polaków.

Korzystając z okazji dzisiejszego Święta, pragniemy przekazać nie tylko podziękowania i wyrazy wdzięczności za tę służbę na rzecz pacjentów, ale też życzenia wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Tomasz Wesołowski Sława Umińska-Duraj
Przewodniczący Rady Miasta Prezydent Miasta
Piekary Śląskie Piekary Śląskie