Od 26 marca do 10 kwietnia br. przedłużone zostaje zamknięcie żłobków, klubów malucha i innych obiektów, w których świadczona jest opieka dla dzieci do lat 3. Dotyczy to zarówno placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego jak i inne podmioty. Ponadto w tym okresie zawieszona będzie działalność: placówek wsparcia dziennego, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, dziennych domów i klubów seniora, środowiskowych domów samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej.

Powyższe decyzje zostały podjęte przez Wojewodę Śląskiego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa.