Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

Z okazji Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii obchodzonego 4 grudnia,

w imieniu swoim i mieszkańców miasta składamy wszystkim Żołnierzom tych specjalności najserdeczniejsze życzenia,
a także podziękowania za służbę pełnioną na rzecz obywateli naszego kraju.
Jesteśmy pełni uznania dla Waszej codziennej, pełnej poświęcenia służby na rzecz obronności Ojczyzny.
Niech to święto będzie okazją do podkreślenia Waszej odwagi,
zaangażowania i wysiłku, jaki wkładacie w zapewnienie obrony wszystkim Polakom.
W dniu Waszego Święta, wszystkim Żołnierzom, a także Weteranom i Kombatantom
dziękujemy za wytrwałe trzymanie straży. Jednocześnie chcielibyśmy złożyć życzenia poczucia satysfakcji ze służby,
uznania przełożonych i szacunku społeczeństwa.
Życzymy również zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

Tomasz Wesołowski Sława Umińska-Duraj
Przewodniczący Rady Miasta Prezydent Miasta
Piekary Śląskie Piekary Śląskie