Strażacy-ochotnicy z OSP Dąbrówka Wielka otrzymają nowy samochód. Zakup ten będzie możliwy dzięki dofinansowaniu uzyskanemu przez władze miasta w ramach Funduszu Sprawiedliwości.

Prezydent Piekar Śląskich Sława Umińska-Duraj, wraz z Naczelnikiem Wydziału Finansowo-Budżetowego Urzędu Miasta Piekary Śląskie Anną Machurą, odebrała wczoraj, 3 października, w Warszawie – z rąk wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika – dofinansowanie w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Uzyskana kwota w wysokości 196 020 złotych przeznaczona zostanie na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Wielkiej. Jednostka ta otrzyma, dzięki dodatkowym środkom pieniężnym, lekki samochód kwatermistrzowski z napędem 4×4.

Zakup nowego pojazdu jest dobrym rozwiązaniem z kilku powodów. Przede wszystkim wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta z uwagi na możliwość szybszego niesienia pomocy w przypadku zagrożenia. Ponadto prowadzenie akcji ratunkowych stanie się skuteczniejsze i znacznie sprawniejsze.

Łączny koszt tego przedsięwzięcia wynosi 198 tysięcy złotych, gmina z kolei przeznaczy na ten cel, ze środków własnych, sumę 1980 złotych. Zadanie zrealizowane zostanie, według założeń projektu, do 31 lipca 2020 roku.