Dla nie jednych, księgowość uważana jest za wypełnienie rubryk, zbieranie i przepisywanie kwot do programów komputerowych z rachunków oraz faktur. Jest to błędne spostrzeżenie. Prowadzenie księgowości nie jest prostym działaniem. Do obowiązków księgowego należy prowadzenie w sposób rzetelny, konsekwentny oraz przejrzysty ksiąg finansowych. Prowadzenie księgowości to nic innego jak forma dokumentowania wszystkich zdarzeń gospodarczych w ujęciu pieniężnym. Z usług księgowego można skorzystać w zakresie tworzenia sprawozdań, analiz finansowych, a także obsługi kadr i płac. Oprócz tego udając się do biura księgowego możemy skorzystać z usług w zakresie doradztwa związanego z prowadzonym przedsiębiorstwem, gdy chcemy skorzystać z ulg podatkowych. Coraz częściej znane są terminy outsourcingu księgowości oraz outsourcingu finansowości. Usługi te polegają na powierzeniu funkcji księgowej zewnętrznemu doradztwu rachunkowemu.

Księgowość

Outsourcing księgowy

Outsourcing szczególnie opiera się na przekazywaniu zadań, funkcji, procesów i różnych projektów w celu realizacji firmy. Outsourcing finansowy zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem ksiąg rachunkowych, należących do badanej jednostki. Zjawisko to uważane jest za bardzo efektywne, ale wymaga bieżącej kontroli i ciągłego monitorowania. Korzystanie z outsourcingu finansowego pozwala nam na znaczne obniżenie kosztów. Powierzenie usług finansowych podmiotowi zewnętrznemu może nieść za sobą pewne ryzyko. Kluczową sprawą jest wybór odpowiedniego oraz wykwalifikowanego usługobiorcy, który w rzetelny sposób wywiąże się ze swoich zleconych obowiązków.

Zalety outsourcingu księgowego

Powierzenie usług outsourcingu księgowego zewnętrznej firmie posiada wiele zalet. Kluczowymi korzyściami są spore oszczędności – według przeprowadzonych badań wśród przedsiębiorstw, które korzystają z tego tupu usług, szacuje się na około 20 – 50 procent mniejszych wydatków, w porównaniu do korzystania z usług księgowej na etacie. Zlecając outsourcing, nikt nie musi martwić się o wypłacanie pensji, opłacanie składek zdrowotnych, inwestowanie w sprzęt, a także oprogramowania, które są bardzo kosztowne. Inną, dość ważną zaletą jest zapewnienie bezpieczeństwa. Prowadzenie outsourcingu finansowego powierzamy doświadczonemu specjaliście. Jeśli już zdecydujemy się na usługi outsourcingu, należy pamiętać, że możemy dodatkowo skorzystać z ich kompleksowych usług, takich jak doradztwo finansowe, czy też doradztwo prawne.

Księgowość stowarzyszenia

Jednym z obowiązków prowadzenia zarejestrowanego i legalnego stowarzyszenia jest prowadzenie księgowości, nawet wtedy, jeśli ich przychód to tylko składki członkowskie. Właściwe prowadzenie ksiąg rachunkowych dotyczy rejestrowania wszelkich wydarzeń finansowych. Prowadzenie księgowości stowarzyszenia nie należy wcale do łatwych rzeczy. Każdego roku zarówno stowarzyszenia, jak i fundacje muszą sporządzić sprawozdania finansowe, które muszą zawierać bilans oraz rachunki wyników. Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych jest obowiązkiem każdej działającej organizacji pozarządowej. Obowiązek ten wynika z określonych norm i przepisów prawnych. Należy pamiętać, że przy prowadzeniu księgowości stowarzyszenia możemy z czystym sumieniem skorzystać z usług outsourcingu finansowego oferowanego przez firmy zewnętrzne.