Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

Wydana została druga część książki ks. prof. zw. dra hab. Janusza Wycisło, mgr Haliny Wostal i Leona Wostala pt. „Rozwój kultu maryjnego w Piekarach”. Publikacja ta stanowi kontynuację historii piekarskiej Bazyliki Najświętszej Marii Panny i św. Bartłomieja.

W zeszłym roku na rynek trafiła pierwsza z cyklu książek poświęconych naszemu miastu pt. “Rozwój kultu maryjnego w Piekarach”. Książka ta opowiada o piekarskiej Bazylice i przedstawia historię tego kościoła od początków jego istnienia do roku 1821. W części tej autorzy zaznaczają, iż w oddawaniu czci Maryi określoną rolę odegrał ośrodek pielgrzymkowy związany z obrazem Mater Admirabilis – Matki Bożej Przedziwnej.

Druga część publikacji, wydana w tym roku, skupia się na kolejnym etapie piekarskiego kultu maryjnego, jaki w roku 1826 zainicjował ks. Jan Alojzy Nepomucen Ficek. Książka ta prezentuje kościelną historię naszego miasta, dając czytelnikowi mnóstwo interesujących faktów i ciekawostek. Prócz opisu wydarzeń i archiwaliów, znaleźć w niej można także liczne ilustracje i fragmenty dawnych rękopisów.

Książkę można nabyć u autorów. Zachęcamy do lektury.