Warsztaty i konkurs malowania szlajf

W dniach od 22 listopada 2023 r. do 5 grudnia 2023 r. w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Demarczyka w Piekarach Śląskich-Brzozowicach organizowane są, w ramach zajęć plastycznych, warsztaty malowania szlajf. Podczas lekcji wszyscy uczniowie z klas 4-8 mają okazję poznać technikę malowania wstążek stanowiących niezbędny element kobiecego stroju regionalnego noszonego m.in. w Piekarach Śląskich.

W lipcu 2023 r. odbyły się pierwsze warsztaty malowania szlajf w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Śląski strój regionalny noszony w Piekarach Śląskich dawniej, dziś i w przyszłości”, współfinansowanej ze środków budżetu miasta Piekary Śląskie.

Podjęte działania przez nauczycieli z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 12 mają na celu przede wszystkim promowanie oraz przekazanie wiedzy na temat śląskiego stroju regionalnego noszonego w Piekarach Śląskich. Mają również zaangażować dzieci i młodzież do kultywowania tradycji związanej w miejscem zamieszkania oraz ukazać cenne wartości związane z tradycją Górnego Śląska.

Drugim etapem szkolnych warsztatów malowania szlajf będzie konkurs, w ramach którego wybrana i nagrodzona zostanie najładniejsza szlajfa do stroju śląskiego.

Zapraszamy do udziału!