W polskiej branży transportowej obecnie brakuje aż 150 tysięcy kierowców samochodów ciężarowych i TIR-ów. Jest to problem, który dotyka nie tylko nasz kraj, ale również całą Europę. W Unii Europejskiej brakuje aż 400 tysięcy kierowców, a mimo postępującej automatyzacji i rozwoju nowych technologii, ciężko jest znaleźć odpowiednie rozwiązanie, które zastąpiłoby człowieka za kierownicą.

Kierowcy z Azerbejdżanu — istotnym wsparciem dla polskiej branży transportowej

Niedobór obsady polskich ciężarówek i TIR’ów

Wielu właścicieli firm transportowych boryka się z poważnymi stratami, a sytuacja ta staje się coraz bardziej dramatyczna. W jaki sposób można więc znaleźć ratunek dla tej branży? Okazuje się, że coraz więcej pracodawców decyduje się na zatrudnianie kierowców z Azerbejdżanu.

Brak kierowców ciężarówek i TIR-ów będzie miał dotkliwe skutki dla polskiej branży transportowej. Trzeba uczciwie przyznać, że wojna w Ukrainie wpływa na polską gospodarkę, a dotychczasowa siła robocza, którą pozyskiwaliśmy ze Wschodu, teraz prowadzi walkę za swoją ojczyznę. Nasz rynek pracy zmienił się i obecnie jesteśmy świadkami transformacji z rynku pracodawcy na rynek pracownika. Problem braku kierowców samochodów ciężarowych i TIR-ów jest szczególnie widoczny w branży transportowej. Jeżeli ten kryzys potrwa dłużej, wpłynie to nie tylko na transport międzynarodowy, ale również na cały łańcuch dostaw.

Przyczyny zniechęcenia młodych ludzi do pracy kierowcy są zrozumiałe. W Polsce dopiero od niedawna rząd próbuje ożywić zainteresowanie tym zawodem, tworząc szkoły kształcące przyszłych mechaników - kierowców. Jednak musimy być realistami. Praca kierowcy ciężarówki to nie jest łatwe zadanie. Osoba prowadząca pojazd o wadze powyżej 3,5 tony często spędza wiele godzin za kierownicą. Długie trasy powodują, że musi oddzielić się od rodziny i bliskich na wiele tygodni. Do tego dochodzą złe warunki na drogach i negatywne społeczne nastawienie do kierowców.

Kierowcy z Azerbejdżanu – zasilą szeregi polskich kierowców

Ratunkiem dla polskiej branży transportowej są kierowcy ciężarówek i TIR-ów z obszarów Azji jak na przykład z Azerbejdżanu. Azerbejdżan to kraj, który dynamicznie się rozwija gospodarczo, a w 2018 roku odnotował wzrost PKB na poziomie 8,2%. Mimo to wielu Azerów zmaga się z ubóstwem. Statystyki jasno pokazują, że azerbejdżańscy kierowcy ciężarówek i TIR-ów zarabiają o ponad dwie trzecie mniej niż ich polscy kierowcy.

Polska jest dla obywateli Azerbejdżanu niezwykle atrakcyjnym miejscem pracy. Nie chodzi tutaj tylko o zarobki, ale również o egzotykę naszego regionu. Polska ma bogatą kulturę i dziedzictwo religijne, co stanowi dla Azerów wielkie zainteresowanie. Dodatkowo, mogą oni zarobić wystarczająco dużo w Polsce, aby utrzymać swoje rodziny i zapewnić im wyższy poziom życia, niż pracując w rodzimym kraju. Współpraca z Azerami jest ceniona przez polskich pracodawców z branży transportowej.

Azerowie — jakimi są pracownikami?

Azerowie przywiązują dużą wagę do wartości pracy i profesjonalizmu. Są sumienni, punktualni i odpowiedzialni w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych. Często są opisywani jako elastyczni i zdolni do adaptacji w różnych środowiskach zawodowych. Mogą łatwo przystosowywać się do zmieniających się warunków i radzić sobie w różnych sytuacjach. Co warto zaznaczyć, wielu obywateli Azerbejdżanu posiada umiejętności językowe, w tym angielski, rosyjski oraz turecki. To może być atutem na rynku pracy, zwłaszcza w dziedzinach takich jak handel międzynarodowy, transport i logistyka czy usługi dla zagranicznych firm. Nie bez znaczenia jest, że przykładają dużą wagę do relacji międzyludzkich i budowania pozytywnych więzi z innymi ludźmi w miejscu pracy. Są przyjacielscy, uprzejmi i współpracujący, co sprzyja dobrej atmosferze pracy i efektywnej komunikacji.

Jak pozyskać kierowców ciężarówek i TIR-ów z Azerbejdżanu?

Na naszym rynku popyt na kierowców dawno przekroczył podaż. Wielu przedsiębiorców z sektora transportowego doświadczyło trudności w znalezieniu odpowiednich pracowników. W takiej sytuacji pomocne może być współpraca z agencjami pracy tymczasowej, które zajmują się rekrutacją kierowców z Azerbejdżanu i delegowaniem ich do pracy w konkretnych firmach. Tego rodzaju rozwiązanie ma wiele zalet. Przede wszystkim pracodawca nie musi martwić się o skomplikowane formalności związane z legalizacją pobytu cudzoziemców i uzyskiwaniem wiz. Agencja zajmuje się tym wszystkim, a także zapewnia azerbejdżańskim pracownikom transport i zakwaterowanie. Ponadto, zewnętrzna firma bierze na siebie wszelkie sprawy związane z wynagrodzeniami kierowców, zarządzaniem personelem oraz dba o badania lekarskie i szkolenia. Pracodawca ma również możliwość zatrudnienia kierowców na stałe po określonym w umowie okresie współpracy z agencją pracy tymczasowej. Ten okres można potraktować jako czas próbny dla pracowników.

Polska branża transportowa znajduje się w kryzysie, którego skutki będą odczuwalne dla całego społeczeństwa, jeśli potrwa dłużej. Ratunkiem dla naszego sektora transportu są kierowcy ciężarówek i TIR-ów z Azerbejdżanu. To właśnie oni mogą wesprzeć naszych pracodawców i poprawić funkcjonowanie naszej gospodarki.

Sprawdź naszą ofertę na stronie https://www.dpworkers.pl/dp-rekrutacja.html