Piekarscy kryminalni ustalili i zatrzymali 56-latka podejrzanego o przywłaszczenie portfela z zawartością gotówki w wysokości blisko 7000 zł. Mężczyzna podczas przesłuchania przyznał się do zarzucanego mu czynu. Gotówka wróciła do prawowitego właściciela.

We wtorek piekarscy kryminalni zatrzymali mężczyznę podejrzanego o przywłaszczenie portfela wraz z gotówką. Zdarzenie miało miejsce w ubiegłą sobotę. Wtedy to jednemu z mieszkańców Bytomia podczas wchodzenia do samochodu wypadł portfel z zawartością gotówki w wysokości blisko 7000 Niestety zguba trafiła w ręce nieuczciwego znalazcy. Dzięki zabezpieczonemu monitoringowi oraz wnikliwej pracy piekarskich kryminalnych ustalono, iż sprawcą zdarzenia jest 56-letni mieszkaniec naszego miasta. Amator cudzego mienia został zatrzymany i usłyszał zarzut przywłaszczenia mienia, natomiast gotówka wróciła do prawowitego właściciela.

PRZYPOMINAMY!!!

Żadna rzecz, której nie jesteśmy właścicielami, nie jest nasza. Zabierasz i nie oddajesz znalezionego na ławce telefonu, plecaka czy portfela – stajesz się sprawcą czynu karalnego. Wyjątkiem mogą być sytuacje, w których, na podstawie miejsca i okoliczności znalezienia, można domniemywać, że właściciel wyzbył się prawa własności, np. gdy rzecz leży w śmietniku. W innych przypadkach znaleziony przedmiot należy oddać w urzędzie albo na policji. W przeciwnym przypadku „znalazca” dopuszcza się przestępstwa lub wykroczenia.

Kodeks cywilny
Art. 183.
§ 1.  Kto znalazł rzecz zgubioną, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy. Jeżeli znalazca nie wie, kto jest uprawniony do odbioru rzeczy, albo jeżeli nie zna miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, powinien niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu właściwy organ państwowy.
§ 2. Przepisy o rzeczach znalezionych stosuje się odpowiednio do rzeczy porzuconych bez zamiaru wyzbycia się własności, jak również do zwierząt, które zabłąkały się lub uciekły.

Kodeks karny
Art. 284
§ 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Kodeks wykroczeń
Art. 119.
§ 1. Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 500 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny
§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1. można orzec obowiązek zapłaty równowartości ukradzionego lub przywłaszczonego mienia, jeżeli szkoda nie została naprawiona.