Poznaliśmy zwycięzców przeglądu SPI nie ŚPI

Finał IX Przeglądu Amatorskich Twórczości Muzycznych SPI nie ŚPI przeszedł do historii. Zorganizowany przez Młodzieżową Radę Miasta Piekary Śląskie i Ośrodek Kultury “Andaluzja” był dla początkujących artystów okazją do zaprezentowania swoich utworów, a najlepszym nagrody wręczyli: II Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Paweł Słota i Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie Tomasz Wesołowski.

Wydarzenie prowadzone było przez przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie – Bartłomieja Biskupa, Laurę Wesołowski, Julię Bogdał i Szymona Drewnioka. Swoje utwory prezentowali dziś przed jury wszyscy wykonawcy, którzy przeszli przez dotychczasowe etapy konkursu. Ostatecznie podjęto decyzję o tym, kto zasługuje na najwyższe miejsca, statuetki oraz Nagrody Prezydenta Miasta Piekary Śląskie, które wręczył zebranym II Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Paweł Słota. Kolejne miejsca w kategorii solistów zdobyli:

  1. Zuzanna Urbanowicz,
  2. duet Sandra Bednarska i Tadeusz Płaczek,
  3. Julia Dypka.

W przypadku zespołów sytuacja przedstawiała się z kolei następująco:

  1. Black Rose
  2. Ludzie
  3. Mole

Dodatkowo przyznane zostały nagrody specjalne Radia Piekary, Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich i Kina “Zacisze”, które przypadły w udziale Magdalenie Tomie i zespołowi Baboki.

– Udział w przeglądzie, który rozpoczął się w poprzednim roku ukazał Waszą niezłomność i siłę. Festiwal trwał wyjątkowo długo i miał najwyższy poziom z dotychczasowych edycji. Zapraszam w przyszłym roku. Życzę Wam ogromnej kariery – mówił do zebranych podczas uroczystości II Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Paweł Słota.

-Najważniejsze jest dla mnie to, że możliwe stało się doprowadzenie tegorocznej edycji SPI nie ŚPI do upragnionego finału. Trzeba równocześnie podkreślić, że artyści zaprezentowali bardzo wysoki, wyrównany poziom – podkreślił radny Łukasz Ściebiorowski.

Występy oceniane były przez jury, w którego składzie znaleźli się dyrektor Ośrodka Kultury “Andaluzja” Piotr Zalewski, radni Łukasz Ściebiorowski i Marcin Felderhoff, a także przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie Patrycja Nowosielska.

Patronatem honorowym objęła wydarzenie Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sława Umińska-Duraj.