Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu obchodzony jest 2 kwietnia, by podnosić wiedzę społeczeństwa na temat zaburzenia uważanego przez ONZ za jeden z najważniejszych problemów zdrowotnych współczesności. Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sława Umińska-Duraj włączyła się w tegoroczne obchody wraz z uczniami, dyrekcją i nauczycielami Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5.

Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy włączyła się aktywnie w tegoroczne obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, realizując akcję “Jesteśmy równi”. W jej ramach nauczyciele i uczniowie podczas lekcji zdalnych omawiali zagadnienia związane z autyzmem, tolerancją, odpowiedzialnością, życzliwością, empatią i wzajemnym szacunkiem.

Uczniowie oglądali prezentacje i filmy tematyczne, a także wykonywali prace plastyczne nawiązujące do symbolu święta – kolorowych dłoni. Chętni ubrali się też na niebiesko, bo właśnie ten kolor nieprzerwanie od lat kojarzy się z corocznymi obchodami. Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sława Umińska-Duraj, odpowiedziała na zaproszenie do udziału w opisywanych działaniach:

Wszystko to, co podopieczni Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5 robili w ramach obchodów opisywanego święta, opisane zostało w mediach społecznościowych placówki: