Dzisiaj w piekarskiej komendzie odbyła się uroczystość pożegnania dyżurnego asp. szt. Tomasza Jury, który po ponad 24 latach służby przeszedł na zasłużoną emeryturę. Za lata poświęcone służbie na rzecz bezpieczeństwa obywateli oraz wzorową współpracę, podziękowania dyżurnemu złożył Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich nadkom. Robert Klimek oraz Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich mł.insp. Kamil Gabor.

Asp. szt. Tomasz Jura do służby wstąpił w listopadzie 1995 roku. Na początku służył w Oddziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W 1997 roku rozpoczął służbę w plutonie patrolowo-interwencyjnym piekarskiej komendy. Cztery lata później został przeniesiony do wydziału kryminalnego, gdzie służył przez następne 11 lat. W 2012 roku objął stanowisko Zastępcy Dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich, aby 5 lat później w tym samym zespole objąć etat Dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich. Przez cały okres służby asp. szt. Tomasz Jura dał się poznać jako policjant rzetelny i zaangażowany w służbę. Swoją wiedzą zdobytą przez lata służby często dzielił się z kolegami z pracy.

Policjant w mundurze podczas pełnionej służby

W dniu dzisiejszym Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich nadkom. Robert Klimek, w imieniu kierownictwa piekarskiej komendy, policjantów i pracowników cywilnych, pożegnał dyżurnego odchodzącego na zasłużoną emeryturę. Szef piekarskich stróżów prawa podziękował doświadczonemu policjantowi za bardzo dobrą i udaną współpracę, a także za to, że zawsze mógł liczyć na jego profesjonalizm w służbie.

Policjant podczas pożegnania

Przemowa Komendanta dotycząca przebiegu służby policjanta

Przemowa przełożonego

Gratulacje od policjantów oraz kadry kierowniczej

Gratulacje od policjantów oraz kadry kierowniczej

Gratulacje od policjantów oraz kadry kierowniczej

Gratulacje od policjantów oraz kadry kierowniczej

Gratulacje od policjantów oraz kadry kierowniczej

Gratulacje od policjantów oraz kadry kierowniczej

Gratulacje od policjantów oraz kadry kierowniczej

Zdjęcie grupowe podczas uroczystości

Zdjęcie z przełożonym

Zdjęcie z przełożonymi