Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Piekary Śląskie przypomina o obowiązku dokonania wpisu do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) do końca 2019 roku. Poniżej znajduje się lista przykładowych podmiotów, które w wyniku prowadzonej działalności są zobowiązane do uzyskania wpisu do Rejestru BDO:

 • sklepy spożywcze,
 • sklepy wielkopowierzchniowe,
 • firmy budowlane, remontowe,
 • gabinety lekarskie,
 • gabinety stomatologiczne,
 • producenci baterii i akumulatorów,
 • producenci pojazdów,
 • producenci opakowań,
 • producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach,
 • rolnicy powyżej 75 ha ziemi,
 • warsztaty samochodowe,
 • warsztaty rzemieślnicze,
 • zakłady produkcyjne,
 • prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.

Formularze wniosków rejestracyjnych oraz informacje dotyczące Rejestru BDO dostępne są na stronach internetowych: