Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych jest okazją, by przybliżyć społeczeństwu problemy osób borykających się z różnymi problemami natury zdrowotnej. Pamiętamy o nich – nie tylko w czasie ich święta.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych obchodzony jest corocznie 3 grudnia. Ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku ma na celu przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych. Chodzi tu zarówno o pomoc we włączeniu tej grupy w życie społeczne, jak i dyskusję na temat barier architektonicznych utrudniających bądź uniemożliwiających sprawne poruszanie się. Obchody przypadającego dzisiaj święta są także okazją do zwiększenia świadomości społecznej w zakresie korzyści płynących z integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

Jedną z ciekawych inicjatyw w tym zakresie była organizowana w październiku akcja “Spotkajmy się w pracy“, której celem było pokazanie tego, że osoby niepełnosprawne znakomicie odnajdują się w życiu zawodowym.

W tym dniu warto również podziękować wszystkim osobom oraz instytucjom podejmującym działania, których celem jest zapewnienie jak najkorzystniejszych warunków do życia i codziennego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w naszym mieście.

W naszym mieście funkcjonują instytucje pożytku publicznego (NGO), które w ramach działań statutowych wspierają osoby niepełnosprawne w różnych sferach ich życia. Wykaz NGO znajduje się na stronie internetowej Centrum Usług Społecznych w Piekarach Śląskich.

Pomocy osobom potrzebującym udziela także i służy niezbędną pomocą Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, którego zadaniem jest podejmowanie działań pomocowych na rzecz wszystkich, którzy na co dzień borykają się z niepełnosprawnością. Te formy pomocy przyczyniają się do przezwyciężania trudności życiowych i ułatwiają integrację ze społeczeństwem.