Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje o jakości powietrza w regionie. Szczegółowe dane znajdują się w załączonym pliku.

WCZK podało dane na temat jakości powietrza. Szczegółowe dane zawarto w zestawieniu, które umieszczono poniżej.