Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

W dniach 29 i 30 sierpnia oraz 3 września na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich strażacy z jednostki ratowniczo – gaśniczej wspólnie druhnami i druhami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzezinach Śląskich i Dąbrówce Wielkiej przeprowadzili ćwiczenia z ratownictwa technicznego, dotyczące doskonalenia technik rozcinania karoserii samochodów w celu uwolnienia z nich potencjalnych poszkodowanych.

Ćwiczenia te umożliwiły doskonalenie umiejętności strażaków w operowaniu sprzętem hydraulicznym znajdującym się na wyposażeniu jednostek, wykorzystywanym przy zdarzeniach drogowych. Druhowie jednostek ochotniczych mieli możliwość zapoznania się z nowo pozyskanym przez piekarską komendę PSP rozbudowanym zestawem hydraulicznym do ratownictwa technicznego. Ponadto strażacy pod okiem instruktorów zmianowych z zakresu ratownictwa technicznego ćwiczyli w sposób praktyczny nowe procedury i techniki ratowania poszkodowanych. Tego typu ćwiczenia są niezwykle ważne w procesie doskonalenia zawodowego strażaków, ponieważ można je prowadzić w sposób spokojny, bez presji czasu, która towarzyszy prawdziwej akcji, a tym samym umożliwiają nabywanie doświadczenia niezwykle przydatnego przy niesieniu pomocy poszkodowanym.

Przedmiotowe ćwiczenia mogły się odbyć na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich dzięki uprzejmości firmy Olmet Sp. z o.o. sp. k. z Tarnowskich Gór, która nieodpłatnie tutejszej komendzie wypożyczyła i przywiozła 3 niezniszczone samochody przeznaczone do złomowania. Samochody były kompletne, a więc warunki ćwiczeń były zbliżone do warunków, jakie strażacy mogą zastać na drogach powiatu piekarskiego.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Gąsowski

Zdjęcia: mł. bryg. Adrian Patalong