Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

W Piekarach Śląskich odbyła się uroczystość z okazji 30. rocznicy inicjatywy piekarskich funkcjonariuszy, którzy we wrześniu 1989 roku wystosowali list do urzędującego Premiera Tadeusza Mazowieckiego. Udział w wydarzeniu zorganizowanym przez NSZZ Policjantów wziął m.in. I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Artur Bednarek,Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich nadkom. Robert Klimek oraz Przewodniczący NSZZP Rafał Jankowski. Wśród licznie zgromadzonych gości nie mogło zabraknąć sygnatariuszy listu, którzy z rąk przewodniczących odebrali odznaczenia związkowe.

7 września 1989 roku piekarscy funkcjonariusze pisząc list do ówczesnego Premiera Tadeusza Mazowieckiego rozpoczęli walkę o polepszenie sytuacji formacji. List otwarty został stworzony przez dwóch piekarskich mundurowych – kapitana Romana Hulę i kapitana Janusza Strzyczkowskiego. Podpisy pod listem złożyło wówczas 85 mundurowych, którzy jednocześnie złożyli legitymacje partyjne. Odwaga piekarskich policjantów przyczyniła się m.in. do powstania w dniu 11 maja 1990 roku Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, co było jednym z postulatów zawartych w liście skierowanym do urzędującego premiera. Z okazji 30 rocznicy wydarzenia, w dniu 6 września br. w piekarskim kinie „Zacisze” odbyła się uroczystość, której organizatorem był Zarząd Główny NSZZ Policjantów, Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów oraz Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów. Udział w wydarzeniu wzięło wielu znamienitych gości, m.in. I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Artur Bednarek, Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich nadkom. Robert Klimek oraz Przewodniczący NSZZP Rafał Jankowski. Nie zabrakło także władz miasta w osobie Prezydent Piekar Śląskich Pani Sławy Umińskiej-Duraj oraz Przewodniczącego Rady Miasta Piekary Śląskie Pana Tomasza Wesołowskiego. Mając na uwadze charakter uroczystości gośćmi honorowymi byli sygnatariusze listu z 1989 roku. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, po czym Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odegrała hymn państwowy. Po przywitaniu gości, na ekranie kinowym wyświetlony został film przedstawiający historię policji w Piekarach Śląskich oraz inicjatywy piekarskich stróżów prawa w 1989 roku. Kulminacyjnym momentem uroczystości było wręczenie sygnatariuszom listu Krzyży “Niepodległości” klasy I z gwiazdą. Odznaczenia zostały wręczone przez Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZP Rafała Jankowskiego w towarzystwie Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego NSZZP Kazimierza Barbachowskiego oraz Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZP Michała Szczęśniaka. Medalem uhonorowany został także prof. nadzw. dr hab. n. med. Bogdan Koczy – dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, który został doceniony za wieloletnie działania na rzecz środowiska policyjnego. Podczas uroczystości o zabranie głosu poproszony został m.in. I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, który podkreślił jak ważna dla policjantów była inicjatywa piekarskich funkcjonariuszy, którzy we wrześniu 1989 roku wykazali się niepodważalną odwagą. O odwadze sygnatariuszy listu mówiła także Prezydent Miasta Piekary Śląskie Pani Sława Umińska – Duraj oraz Przewodniczący NSZZ Policjantów Rafał Jankowski. Ze sceny swoim kolegom podziękował także inicjator listu sprzed 30 lat, były Komendant Główny Policji podinsp. w st. sp. Roman Hula.