Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich informuje, że trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu “Aktywny samorząd” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Grono odbiorców stanowią osoby dotknięte niepełnosprawnością i kalectwem.

Nabór wniosków potrwa do 31 sierpnia bieżącego roku. W ramach programu otrzymać można wsparcie w następujących formach:

 • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu (Moduł I Obszar A Zadanie 1),
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu (Moduł I Obszar A Zadanie 2),
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego (Moduł I Obszar A Zadanie 3),
 • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu (Moduł I Obszar A Zadanie 4),
 • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych (Moduł I Obszar B Zadanie 1),
 • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania (Moduł I Obszar B Zadanie 2),
 • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku (Moduł I Obszar B Zadanie 3),
 • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy (Moduł I Obszar B Zadanie 4),
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (Moduł I Obszar B Zadanie 5),
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (Moduł I Obszar C Zadanie 2),
 • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności (Moduł I Obszar C Zadanie 3),
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności (Moduł I Obszar C Zadanie 4),
 • pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania (Moduł I Obszar C Zadanie 5),
 • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego z żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka (Moduł I Obszar D).

W ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi:

 • II cykl – wnioski złożone w terminie od 09.2019 r. do 10.10.2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).

Wnioski o dofinansowanie są dostępne w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich, ul. Bpa Nankera 103, pokój nr 4 oraz na stronie internetowej www.mopr.piekary.pl. Szczegółowych informacji na temat ww. programu udziela Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym (nr tel. 32 287 95 03 w. 604 oraz w. 605).