Bezpłatna mammografia w Piekarach - 16-19.05

W dniach 16 i 17 maja w godz. 10.00 – 17.00 oraz 18 i 19 maja w godz. 8.30 – 15.30 przy ul. Cicha 23 (okolice Osiedla Wieczorka) w mammobusie odbywać się będą bezpłatne cyfrowe badania mammograficzne. Na badania należy się wcześniej zapisać pod nr tel. 32 278 98 96 czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00, do rejestracji proszę przygotować nr PESEL oraz numer telefonu.

Badania odbywać się będą w Piekarach Śląskich przy przychodni – „Moja Poradnia” w mammobusie Narodowego Instytutu Onkologii, z przeznaczeniem dla Pań w wieku 50-69 lat (roczniki 1953-1972).

Badania w mammobusie obejmują:

  • przebieg wizyty z zachowaniem środków ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego,
  • najnowszej generacji cyfrowy mammograf,
  • opis zdjęć przez lekarzy z Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach,
  • dostarczenie wyniku pocztą pod wskazany adres zamieszkania,
  • w razie konieczności zapewnienie bezpłatnej opieki i dalszych niezbędnych badań w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach.

W mammobusie realizujemy Program profilaktyki raka piersi, w ramach którego wykonujemy bezpłatne badania mammograficzne skierowane dla ubezpieczonych Pań w wieku 50-69 lat. Warunkiem bezpłatnego skorzystania z badania jest wiek i przerwa 2-letnia między badaniami oraz brak rozpoznania/leczenia z powodu raka piersi. Wyjątkiem są osoby obciążone genetycznie (rak piersi u matki, siostry, córki) wówczas takie Panie mogą wykonywać mammografię co 12 miesięcy. Wynik mammografii otrzymają Panie pocztą na wskazany adres zamieszkania.

Na badanie nie jest potrzebne skierowanie lekarskie ani zaproszenie. Nie ma znaczenia miejsce zamieszkania.

Na badanie proszę przynieść ze sobą:

  • maseczkę ochronną zasłaniającą usta i nos,
  • dowód tożsamości z numerem PESEL,
  • zdjęcia/wyniki z poprzednich mammografii, jeżeli były wykonane poza Narodowym Instytutem Onkologii,
  • w przypadku wady wzroku – okulary w celu wypełnienia dokumentów rejestracyjnych.

Osoby z objawami infekcji nie zostaną przyjęte na badania.