Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

Już w najbliższy czwartek, 23 maja w CUS przy ul. Żwirki 23 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami dotyczące projektu uchwały Rady Miasta w sprawie Inicjatywy lokalnej.

Trwają konsultacje projektu uchwały Rady Miasta w sprawie Inicjatywy lokalnej. Projekt ten przewiduje, że od przyszłego roku w budżecie Miasta znajdzie się specjalna pula środków na dofinansowanie zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Piekarach Śląskich.

Wnioski o dofinansowanie mieszkańcy będą mogli składać samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych. Pierwszy termin składania wniosków przewidziano na 1 grudnia 2019 r.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie Tomasz Wesołowski oraz Radny Maciej Czempiel zapraszają mieszkańców do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 23 maja, w godz. 17.00-18.00 w sali konferencyjnej Centrum Usług Społecznych przy ul. Żwirki 23. Podczas spotkania skonsultowany i omówiony zostanie projekt tajże uchwały.

Więcej informacji o projekcie uchwały można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej: TUTAJ.