Dofinansowanie WFOŚiGW dla zielonych szkół w Piekarach Śląskich

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wspiera edukację ekologiczną uczniów z Piekar Śląskich. Dzięki dofinansowaniu, 84 dzieci z różnych szkół podstawowych mogą uczestniczyć w wyjazdach na "zielone szkoły", które odbywają się w malowniczej nadmorskiej miejscowości Pogorzelica.

  1. Dofinansowanie od WFOŚiGW w Katowicach.
  2. 84 uczniów bierze udział w "zielonych szkołach".
  3. Turnusy odbywają się w Pogorzelicy.
  4. Uczniowie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych i wycieczkach.

W tym roku, uczniowie z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Powstańców Śląskich, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 oraz Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy mogą cieszyć się dwutygodniowymi turnusami w Pogorzelicy. Te wyjątkowe wyjazdy pozwalają dzieciom na naukę w innowacyjnym i inspirującym środowisku, z dala od szkolnej ławki.

Program "zielonych szkół" obejmuje nie tylko tradycyjne lekcje, ale także wycieczki krajoznawcze i przyrodnicze. Dzięki temu uczniowie zyskują możliwość bezpośredniego kontaktu z naturą i uczą się, jak dbać o środowisko. Jest to także doskonała okazja do rozwijania umiejętności społecznych i współpracy w grupie.

Wyjazdy na "zielone szkoły" odbywają się od 18 maja do 5 czerwca 2024 roku. Część kosztów związanych z organizacją tych wyjazdów pokrywa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, co pozwala na obniżenie kosztów dla rodziców i zapewnia większej liczbie dzieci możliwość udziału.

Wsparcie finansowe ze strony WFOŚiGW jest kluczowe dla realizacji tego rodzaju inicjatyw edukacyjnych. Dzięki temu piekarscy uczniowie mogą nie tylko odpocząć i zrelaksować się nad morzem, ale przede wszystkim zdobyć cenną wiedzę ekologiczną, która z pewnością zaowocuje w przyszłości.


Według informacji z: UM Piekary Śląskie