Konkurs rękodzielniczy

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w 6. Międzypowiatowym Konkursie Rękodzielniczym "Zabawka ze skrawka". Celem konkursu jest stworzenie unikalnej maskotki z materiałów odpadowych, takich jak resztki tkanin czy zużyte ubrania.

  1. Konkurs dla uczniów szkół podstawowych.
  2. Termin nadsyłania prac: 7 czerwca 2024 r.
  3. Praca ma być wykonana z odpadów włókienniczych.
  4. Podział uczestników na kategorie wiekowe.

Konkurs "Zabawka ze skrawka" to doskonała okazja dla młodych rękodzielników, aby przekształcić odpady włókiennicze w coś wyjątkowego. Zadaniem uczestników jest stworzenie maskotki o rozmiarze od 20 do 30 cm. W ten sposób można dać nowe życie materiałom, które w przeciwnym razie trafiłyby na śmietnik.

W konkursie mogą brać udział uczniowie z trzech grup wiekowych: klasy I-III, IV-VI oraz VII-VIII szkół podstawowych. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, która musi być wykonana samodzielnie. Prace zespołowe nie będą brane pod uwagę.

Każda zgłoszona maskotka musi mieć trwale dołączoną karteczkę z informacjami o autorze pracy: imieniem i nazwiskiem, grupą wiekową, klasą, adresem i telefonem szkoły lub instytucji, oraz imieniem i nazwiskiem opiekuna. Dodatkowo, do pracy należy dołączyć krótki opis historii użytego materiału, czyli tzw. "poprzednie życie" skrawka.

Prace konkursowe należy dostarczyć do 7 czerwca 2024 roku na adres: Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 152/Popiełuszki 1, 41-940 Piekary Śląskie. Warto podkreślić, że do każdej pracy musi być dołączona karta zgłoszenia oraz zgoda rodzica na udział dziecka w konkursie.

To wydarzenie to świetna okazja dla młodych artystów do rozwijania swoich umiejętności rękodzielniczych i kreatywności, a także promowania idei recyklingu. Organizatorzy z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 liczą na duże zainteresowanie i czekają na wyjątkowe prace uczniów.


UM Piekary Śląskie