Opłatę za psa należy wnieść do 31 marca!

Urząd Miasta Piekary Śląskie przypomina o obowiązku podatkowym dotyczącym opłaty od posiadania psów. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania jednorazowo do dnia 31 marca danego roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku po tej dacie – w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

Opłata od posiadania psów w mieście Piekary Śląskie w 2023 roku wynosi 60,00 zł od jednego psa.

Płatna jest w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Piekary Śląskie:
PKO Bank Polski SA
Urząd Miasta Piekary Śląskie – Podatki
08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

Dzięki opłacie możemy na terenie miasta rozwijać infrastrukturę dla psów – wybiegi, kosze na psie odchody itp. Ponadto dzięki temu, że opłacisz podatek możemy prowadzić akcję czipowania zwierzaków.

Zadbaj o swojego psa i dokonaj obowiązkowej opłaty!