VI sesja Młodzieżowej Rady Miasta

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta zwołał VI sesję Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie na dzień 20 marca br. o godz. 17.30. Posiedzenie odbędzie się w auli Akademickiego Zespołu Szkół przy ulicy Gimnazjalnej 24.

Porządek posiedzenia:

1.Otwarcie i przywitanie.
2.Przyjęcie protokołu nr 5/23 V sesji Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie.
3.Omówienie działalności MOSiRu w Piekarach Śląskich.
4.Kolory piekarskiego szkolnictwa – rozmowa z przedstawicielami Samorządów Uczniowskich piekarskich placówek oświatowych.
5.Sprawy bieżące.
6.Zakończenie sesji.