MDK nr 2 z tytułem "Miejsce Przyjazne Wolontariuszom"

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich podczas Gali Wolontariatu Barwy Wolontariatu Regionalnego Centrum Wolontariatu i Korpusu Solidarności Narodowego Instytutu Wolności otrzymał tytuł “Miejsce Przyjazne Wolontariuszom”. Wyróżnienie potwierdza, że MDK nr 2 spełnia kryteria wysokiej jakości zarządzania wolontariatem i współpracy w ramach Korpusu solidarności.
Realizowane od roku 2001 konkursy Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu stwarzają możliwość zaprezentowania wyjątkowych wolontariuszy i ciekawych akcji wolontariackich, pozwalają promować miejsca wzorowo współpracujące z wolontariuszami oraz nagradzać firmy wdrażające najlepsze programy wolontariatu pracowniczego. Udział w konkursach to wkład w promocję kultury pomagania w Polsce.
Konkurs jest okazją, by w szczególny sposób podziękować wolontariuszom, na co dzień pracującym w różnych środowiskach. Organizując konkurs, chcemy pokazać wielobarwność i różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy są obecni niemalże we wszystkich sferach życia społecznego.
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 dziękuje wszystkim, którzy angażują się w działania na rzecz innych i czeka na wszystkich, którzy chcą dołączyć do wolontariatu.