System informowania MPWiK

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich sp. z o. o. przypomina o SMS-owy system powiadamiania. Chętni mieszkańcy będą informowani o awariach wodociągowych i planowanych przerwach w dostawie wody. Wystarczy zgłosić chęć otrzymywania stosownej informacji.

Korzystanie z usługi jest bezpłatne. Aby zarejestrować się w systemie należy wypełnić zamieszczone na stron ie internetowej MPWiK oświadczenie i przesłać do Przedsiębiorstwa. Wzory oświadczeń są również dostarczane do Piekarzan przez inkasentów.

Dokumenty związane z usługą informacyjną SMS.