Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka obchodzony jest corocznie 20 września od 2013 roku, kiedy został uchwalony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Święto ma podkreślać wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju dzieci oraz popularyzować nowoczesne wychowanie przedszkolne. Dzień ten służy także integracji przedszkoli z różnych regionów kraju z osobami, instytucjami, które mają wpływ na wizerunek i jakość funkcjonowania placówek przedszkolnych oraz dodatkowo dostarcza dzieciom okazji do świętowania, zabawy i czerpania radości z bycia przedszkolakiem.

Z tej okazji składamy wszystkim piekarskim przedszkolakom najserdeczniejsze życzenia aby każdy dzień był pełen niespodzianek i radości, a uśmiech nigdy nie znikał z Waszych twarzy. By lata spędzone w przedszkolu były dla Was magicznym czasem wspaniałych beztroskich zabaw i niezapomnianych wrażeń, do których chętnie będziecie wracać pamięcią w dorosłym życiu.

W tym szczególnym dniu składamy także serdeczne życzenia wszystkim rodzicom, opiekunom i pracownikom placówek. Niech trud, jaki każdego dnia wkładacie w kształtowanie osobowości młodego człowieka, przyniesie Wam ogromną radość, satysfakcję i spełnienie. Pamiętajcie, że jesteście dla uczniów Przewodnikami po fascynującym świecie nauki. Dzięki Waszemu wsparciu, kreatywności i zaangażowaniu przedszkole staje się miejscem nie tylko do zabawy ale też wprowadzeniem w świat edukacji, w którym w życiu późniejszym, chętnie uczęszczają.

Tomasz Wesołowski
Przewodniczący Rady Miasta
Piekary Śląskie

Sława Umińska-Duraj
Prezydent Miasta
Piekary Śląskie