Policjanci piekarskiej drogówki prowadzą dzisiaj na ulicach miasta kolejne działania „Wolne Przejście”. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest ograniczenie liczby zdarzeń z udziałem pieszych, co znacząco wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa na piekarskich drogach. W rejonie przejść dla pieszych policjanci szczególną uwagę będą zwracać na kierujących, którzy nie stosują się do ograniczeń prędkości.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, oprócz codziennych kontroli drogowych policjanci cyklicznie prowadzą także różnego rodzaju działania drogowe. Jedną z takich policyjnych akcji są działania „Wolne Przejście”, które dziś prowadzi piekarska drogówka. Działania te ukierunkowane są przede wszystkim na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Kontrolą objęto miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. Mundurowi sprawdzają, z jaką prędkością poruszają się pojazdy oraz czy piesi stosują się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego.