Kolejkomat w Urzędzie przy ul. Bytomskiej 92

Od 5 września 2022 r. w budynku Urzędu Miasta przy ul. Bytomskiej 92 uruchomiony został kolejkomat. Obsługuje on: Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, Referat Działalności Gospodarczej, Biuro Gospodarki Mieszkaniowej oraz Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa. Aby załatwić konkretną sprawę wystarczy pobrać bilet, a następnie poczekać na wezwanie.

Urządzenie ma za zadanie usprawnić organizację pracy i ułatwić obsługę mieszkańców. Kolejkomat ustawiony jest na parterze budynku. Dodatkowo na ścianach rozmieszczono monitory wskazujące aktualnie obsługiwane sprawy i miejsce w kolejce. Wezwanie do pokoju następuje za pomocą komunikatu głosowego.

Jeżeli załatwiasz sprawę w poniższych wydziałach Urzędu Miasta – POBIERZ BILET!

  • BIURO EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH

A. PESEL, Meldunki, Zaświadczenia
B. Dowody osobiste
C. Pozostałe sprawy obywatelskie (postępowania meldunkowe, testamenty, repatriacje)

  • REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

D. Działalność Gospodarcza, Zezwolenia alkoholowe, Transport

  • BIURO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

F. Najem socjalny i inne sprawy związane z najmem socjalnym, wyroki eksmisyjne, świadczenie pieniężne dla uchodźców z Ukrainy, aneksy do umów, rozłożenie kaucji na raty.
G. Wnioski na najem lokali, zamiany lokali, umowy najmu lokalu, rozwiązanie umowy, wypowiedzenia umów najmu, aktualizacje

  • EKODORADCA GMINY
  • OCHRONA ŚRODOWISKA

H. Realizacja Programu „Czyste Powietrze”
K. Realizacja Obszarowego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie

Od września 2020 roku podobne urządzenie działa w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Piekary Śląskie i umieszczone jest na 1 piętrze budynku UM przy ulicy Bytomskiej 84 (pomiędzy pokojami 103 i 104). Korzystający z urządzenia wybiera interesującą go usługę i drukuje bilet. Potem oczekuje na wezwanie do konkretnego pokoju (informacja jest wyświetlana na ekranie umieszczonym na korytarzu i emitowana w postaci komunikatu dźwiękowego).